Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Fibus Oy:n verkkosivuston (www.fibus.fi) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 09.09.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Fibus Oy
(2484039-7)

Oritkarintie 2, 90400 OULU

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Timo Haaraniemi

0400992999

3. Rekisterin nimi

Fibus Oy:n yhteydenottolomakkeiden rekisteriseloste

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilötietojen kerääminen yhteydenottoa varten Fibus Oy:n
tuotteiden myyntiä varten sekä asiakassuhteiden ylläpitoa varten

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin
tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio,
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), tiedot ostetuista tuotteista ja
niiden muutoksista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät
tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla
lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista
ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun
rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä
tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta,
joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus
tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen
tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä
voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä
koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla
unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten
henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä
voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

TIETOA EVÄSTEISTÄ

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Mikäli et halua käyttää evästeitä, voit kytkeä ne selaimessasi pois päältä tai poistua sivustolta. Sivuston toiminnallisuus kuitenkin saattaa vaatia evästeiden käyttöä.

Käyttämällä evästeitä pystymme muokkaamaan sivuston käyttökokemusta asiakkaidemme mieltymysten mukaiseksi. Evästeiden avulla keräämme asiakkaistamme mm. seuraavia tietoja.

  • käyttäjän IP-osoite
  • käyttäjän verkon host-nimi
  • päätelaite ja selaintyyppi
  • kellonaika ja päivämäärä
  • vieraillut sivut ja katsotut tuotteet
  • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
  • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle

Näiden lisäksi saatetaan kerätä myös muita tietoja statistiikkaa varten mm. Google Analytics- ja Semrush -työkaluja varten.